Tất cả
1 Phòng ngủ
2 Phòng ngủ
3 Phòng ngủ
Penhouse
Safira Khang Điền - 1PN+1 Safira Khang Điền - 1PN+1 150,000,000 đ
Nhận tin khuyến mãi và tư vấn từ Đường Nét
Đăng ký nhận tư vấn
Bấm gọi ngay